Incoterms 2000
Poolte kohustused
Incoterms 2000
E-rühm
Järele tuldud
1. EXW
Ex Works (… named place)
Hangitud tehasest (… nimetatud koht)
F-rühm
Põhivedu tasumata
2. FCA
Free Carrier (… named place)
Franko vedaja (…nimetatud koht)
3. FAS
Free Alongside Ship (…named port of shipment)
Franko laeva kõrval (… nimetatud lastimissadam)
4. FOB
Free On Board (… named port of shipment)
Franko laeva pardal (…nimetatud lastimissadam)
C-rühm
Põhivedu tasutud
5. CFR
Cost and Freight (…named port of destination)
Hind ja prahiraha (… nimetatud sihtsadam)
6. CIF
Cost, Insurance and Freight (…named port of destination)
Hind, kindlustus ja prahiraha (… nimetatud sihtsadam)
7. CPT
Carriage Paid To (… named place of destination)
Vedu makstud kuni (… nimetatud sihtkoht)
8. CIP
Carriage and Insurance Paid to (…named place of destination)
Vedu ja kindlustus makstud kuni (… nimetatud sihtkoht)
D-rühm
Kohale toodud
9. DAF
Delivered At Frontier (… named place)
Tarnitud piiril (… nimetatud koht)
10. DES
Delivered Ex Ship (… named port of destination)
Tarnitud laevalt (… nimetatud sihtsadam)
11. DEQ
Delivered Ex Quay (… named port of destination)
Tarnitud kailt (… nimetatud sihtsadam)
12. DDU
Delivered Duty Unpaid (… named port of destination)
Tarnitud, toll tasumata (… nimetatud sihtkoht)
13. DDP
Delivered Duty Paid (… named place of destination)
Tarnitud, toll tasutud (… nimetatud sihtkoht)

 

http://www.emiewt.ee
 
Kõik veoviisid:EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP
Laevavedu:FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ
© 2007 ViruTrans AS , Lai 15 Rakvere , Tel. 32 43 012 , virutrans@virutrans.ee