Incoterms 2000
Poolte kohustused
Tarneklauslid

Incoterms´i tarneklauslite kasutamine muudab eksport-importepingute sõlmimise tunduvalt lihtsamaks. Incoterms´i tarneklauslitega reglementeeritakse suurem osa rahvusvahelise müügilepingu tingimustest ja poolte kohustustest:

  • kus, kuidas ja millal peab müüja oma tarnekohustuse täitma;
  • kus ja millal toimub kauba kadumise või kahjustamise riski üleminek müüjalt ostjale;
  • kus ja millal toimub kaubaga seonduvate kulutuste üleminek müüjalt ostjale ehk teiste sõnadega, milliseid müüja kulutusi sisaldab müügilepingu hind;
  • millised on poolte kohustused ja kulutuste jaotus tolliformaalsuste täitmisel ning kauba välja- ja sisseveolitsentside muretsemisel;
  • kes sõlmib ja kelle kulu sõlmitakse veoleping;
  • kes sõlmib ning kelle kulul ja kelle kasuks sõlmitakse kauba kindlustusleping;
  • kuidas peab ostja kauba eest tasuma;
  • kuidas peab kaup olema pakitud ja markeeritud;
  • millised on poolte muud kohustused teineteisele abi osutamisel ja kes kannab vastavad kulutused
  • jne.

Parimat infot ja koolitust Incoterms´i kohta on teil võimalik saada, kui pöördute hr Tiit Tammemäe poole http://www.emiewt.ee

© 2007 ViruTrans AS , Lai 15 Rakvere , Tel. 32 43 012 , virutrans@virutrans.ee